Utopia

Yesterday I was caught up in the dream landscape of the surreal; the difference between what is and what is not.

May be you could share something about what you experience in life, is it difficult or is it straight forward; how puzzeling  is life really; and why does not more people spend their time contemplating of what is next and start preparing for it?

Å miste totalt kontroll i egen verden er farlig. Det har nettpresten.com opplevd på nært hold, og det er en traume mennesket blir utsatt for når tilværelsen kommer helt ut av lage. Dette er et stort tema innenfor CCC / nettpresten.com og ikke minst innenfor den religiøse verden  –

under teksten her  er et bilde som virker tilforlatelig og vakkert; men det ser også ut som et maleri; noe det altså ikke er.

Hvordan fremkommer verden for deg………………..Synes du at det er mye motgang; eller er alt ok?

Nettpresten.com snakker om forfordeling mer enn rettferdighet og direkte sannhet.

Vi må på en måte i en manipulert og uoversiktlig  verden «føle» oss frem til de riktige løsningen for hver enkelt av oss, og prøve sammen å gi insitament til samforståelse og samhandling –

ellers er vi helt i  hendene på andre  …………….desverre.