Det lille , store vannet. Fredens tjern.

Hva forbinder du her?

Liljer som kommer mot høsten?

Stillhet, ikke en krusning på vannspeilet. Du kan se ditt ansikt i vannflaten og undre deg. På godt eller ondt så er dette deg eller meg. Kanskje kjedsomhet. Men er vi egentlig laget til konstant å bli underholdt, delta i andres leker?

Når skal du og jeg har tid til oss selv og våre liv?

Man kan tenke mye om seg selv, eller man kan tenke lite om seg selv.

Men det er klart at mangler man fred og stillhet i sjel og sinn, så mangler man kanskje alt.

Et sted å gå til, et sted å hvile et sted å se opp kanskje til og med – fordi himmelen speiler seg ofte i vannflaten en tidlig morgen. Lykke til med å finne Gud. Lykke til med å se de små ting som uttrykk for hvor vi er og hvor vi går; og ikke minst så er en tiltro til Kristus en vei til tillit og håp.

Kommentarer?

Bruk: post@cosmologychurch.com