En landsens kirke opplyst om natta

Utopia

I går kveld tenkte jeg på drømmelandskapet mellom virkelighet og det uvirkelige.

Kanskje noen har noe å si om hvordan de opplever egen virkelighet?

Å miste totalt kontroll i egen verden er farlig. Det har nettpresten.com opplevd på nært hold, og det er en traume mennesket blir utsatt for når tilværelsen kommer helt ut av lage. Dette er et stort tema innenfor CCC / nettpresten.com og ikke minst innenfor den religiøse verden  –

her er et bilde som virker tilforlatelig og vakkert; men det ser også ut som et maleri; noe det altså ikke er.

Hvordan fremkommer verden for deg………………..Synes du at det er mye motgang; eller er alt ok?

Nettpresten.com snakker om forfordeling mer enn rettferdighet og direkte sannhet.

Vi må på en måte i en manipulert og uoversiktlig  verden «føle» oss frem til de riktige løsningen for hver enkelt av oss, og prøve sammen å gi insitament til samforståelse og samhandling –

ellers er vi helt i  hendene på andre  …………….desverre.

Undertittel

Etter mange års prestetjeneste i den Norske Kirke, fant Nettpresten.com ut at det var fornuftig å finne på noe annet – særlig i retning av kreativitet og oppmerksomhet rundt vår moderne verden der folk tenker annerledes om sosial relasjon, retning på livet for å gi mening og innhold, samt å orientere seg i en verden som kan virke fremmed og uoversiktlig for oss alle.

 

Dette nettstedet er under oppbygging, så det vil ta tid til å få det brukervennlig og optimalt.

Blogg

For tiden er det kun en person aktiv på dette nettstedet

For tiden er nettpresten.com kun tilgjengelig via e-post:

post@cosmologychurch.com

Den vil bli besvart ved leilighet, ca en gang i uka; ut fra at dette konseptet kun er deltid.

Nettpresten.com arbeider for å komme inn i transportbransjen.

Dette vil være levebrød nr.1;  i påvente av større aktivitet både på nettkirken og dette nettstedet.